Anasayfa İletişim Favori Listenize Ekleyin Bu Sayfayı Yazdırın

6136 sayılı kanun uygulanmasına ilişkin 91/1779 sayılı yönetmeliği değiştiren 99/12448 sayılı yönetmelik hükümlerine göre, ikamet yeri esasına göre jandarma mıntıkasında ikamet edenlere 01 Mart 2000 tarihinden itibaren silah ruhsatı verme işlemleri JANDARMA BİRİMLERİNCE yürütülmeye başlanmıştır.

İstanbul il sınırları içerisinde Jandarma sorumluluk alanında ikamet eden herkes aşağıdaki belgelerle İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'na müracaat edebilirler.

6136 sayılı kanun uyarınca ruhsata bağlanan silahların kayıt ve tesciline ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 91/1779 karar sayılı yönetmeliğin değişik 99/13749 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğe göre uygulama esasları müteakip maddelere çıkartılmıştır.


Silah Ruhsatı İçin Gerekli Genel Belgeler

  • Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (Nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunamayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir.),
  • Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
  • Silah ruhsat istek formu,
  • Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,
  • Silah ruhsat alması sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu.

İş yerinde bulundurma talep edenlerden yukarıda belirtilen belgelere ilaveten iş yeri ruhsatı ile ortaklık veya şirket söz konusu ise yetkili kurul kararı veya muvafakat eklenecektir.

Kamu görevlilerinden çalıştıkları kurumların mevzuatına göre yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü tarih ve sayılı görev belgesi eklenecektir.

Emekli kamu görevlilerinden emekli kimlik kartı fotokopisi ve haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına dair kurum yazısı eklenecektir.

Yivli av tüfeği taşıma ruhsatlarına avcılık belgesi eklenecektir.

91/1779 karar sayılı yönetmeliğin taşıma ruhsatı verilebilecek diğer meslek mensupları başlıklı 9. maddesine göre taşıma ruhsatı talep eden iş veya meslek sahipleri için yukarıdaki belgelere ek olarak meslekleri ile ilgili belgeler eklenecektir. Ayrıntılı bilgi İş ve Meslek Grupları Taşıma linkinde ayrıntılı olarak verilmiştir.


Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • Silah ruhsatı için gerekli belgelerin fotokopileri ancak asılları ile birlikte getirilirse kabul edilecektir.
  • Adli sicil sabıka belgesinde mahkeme kayıtları var ise mahkeme kararları kesinleşmiş şerhli ve tasdikli olarak getirilecektir.
  • İsim yaş vs. tahsisi olanlar ve bayanlarda soyadı değişikliği olanlar değişiklikleri ile ilgili adli sicil belgesi almak zorundadır.

 

İstanbul Hakkında
Foto Galeri
Hizmet Standartlarımız
Jandarma
İç İşleri Bakanlığı Jandarma
Jandarma JİHİDEM
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Jandarma